Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Könyvek-jegyzetek-tansegédletek

 

nj-iroda-20140228_175134-1.jpgnj-20140228_185248.jpgnj-20140228_175222-iroda-munka.jpg

 • KÖNYVEK

 • TANSEGÉDLETEK, JEGYZETEK

 • KÖNYVEK

 • MODULFÜZETEK

 • EGYÉB OKTATÁSI SEGÉDLETEK

  A biztonságvédelmi (személy-vagyonőr, biztonságszervezés, magánnyomozás) szakmában - oktatásban -  megjelentetett könyvek, jegyzetek, tansegédletek (valamely szerzői, szerkesztői, vagy lektori minőségemben):

 • Vagyonőrök kézikönyve (szerző, szerkesztő, SZTÁV RT., 1995)
  A könyv a legelső szakmai könyvek (szakirodalom) közé tartozik, elkészítése megelőzte a vagyonvédelmet első ízben szabályozó kormányrendeletet (87/1995. Korm.r.). A kézikönyv az ORFK Bűnmegelőzési Osztály és SZTÁV Rt. korábbi oktatási (előadások, vizsgáztatások, rendészeti vezető képzés) eredménye során született.

 • Személy -és vagyonőrök kézikönyve (szerzőtárs, kiadó: PRO-SEC Kft., 1993) VIII. fejezet: Nán Jenő

 • Biztonságszervező tankönyv / rendészet-vagyonvédelem kötet (szerzőtárs, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdasági Továbbképző Intézete  (KTI) 1994)

 • Biztonságszervező tankönyv / rendészet-vagyonvédelem kötet (szerzőtárs, Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete, 1996-2004/

 • Őrzésvédelmi ABC  könyv (szerzőtárs). Pécs 1997

 • "Mozgó Célpontok" azaz a pénz és értékszállítás kézikönyve (szerző, szerkesztő)
  Szerkesztő és szerző: Nán Jenő, ajánlás: Dr. Kacziba Antal r. vezérőrnagy ORFK Bűnügyi Főgazgatója, lektor: dr. Szabados János ORFK Bűnmegelőzési Osztály Vezetője, szerzők: Balogh Gábor, Dr. Kaló József, EUR.ING. Frank György, Sikó Péter, Balogh Endre, Tóth László, Balika László, Márkus Lenk Attila, Csepregi Csaba, Farkas György.
  /OKKER OKT. IRODA/ ORFK szakmai támogatásával, 1994, 221 oldal.
  https://www.antikvarium.hu/konyv/dr-szabados-janos-toth-laszlo-mozgo-celpontok-169795

   

 • A vagyonvédelmi jogszabályok és az általános biztosítási feltételek rendszere (ajánlást írta: Dr. Láposi Lőrinc r. vezérőrnagy, a Magyar Detektív Szövetség Elnöke, szerkesztő: Dr. Joó Bálint, Tarnóczy István, lektor: Nán Jenő r. őrnagy ORFK ) Alfa Studió kiadó 1995.
  https://www.antikvarium.hu/konyv/dr-joo-balint-tarnoczy-istvan-a-vagyonvedelmi-jogszabalyok-es-az-altalanos-biztositasi-feltetelek-rendszere-635320

 • Objektumvédelem könyv (szerző és szerkesztő: Nán Jenő, lektor: dr. Szabados János r. alezredes az ORFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője , Alfa kiadó 1995)
  A könyv további szerzői: Balogh Gábor, Dr. Kaló József, Dr. Csordás Sándor, Szilágyi Attila, Szécsi György, Eur.Ing. Frank György, Balogh Endre, Dr. Gönczi János, Lázár István, Csepregi Csaba (tűzoltóság).

 •  Eur. Ing. Frank György – Kováts László – Nán Jenő – Tóth Lóránd: Fegyverismeret jegyzet a biztonságtechnikai mérnökhallgatók részére, . PRO LEX Oktató és Szolgáltató Közkereseti Társaság, Budapest, 1995;

 • Csináld magad : Riasztó készülékek, biztonsági berendezések házban, lakásban, autóban

   (német szakkönyv -Hans-Werner Bastian-szerzőtől, adaptációja magyar viszonyokra , szerző,  Cser kiadó 1998  Nán Jenő)

 • Magánnyomozó jegyzet OKj-s képzéshez ( lektor: Nán Jenő , szerző: Dr. Tóth Sándor BM Rendőrtiszti Főiskola) 1999-2000

 • Vagyonőri jegyzet - Személy-és vagyonőr OKJ-s képzéshez - (Crimebox Club, szerző)

 • Hivatása védelem könyv (társszerző, Cedit Kiadó, 1999)
  http://konyvtar.hu/konyv/27748

  A könyv a "központban az élőerő" alcímmel rendelkezik. Összefoglaló, rendszerező, módszertani "mindentudó" kézikönyv az élőerős őrzést végzők, illetve e szakmát tanulók részére. A könyvet a szakmát minden napokban gyakorló és tanító szakemberek írták.

 • Személy-vagyonvédelmi alapismeretek tétel-tansegédlet OKJ-s képzéshez, 0701-06 modulhoz (szerző, 2010)

 • Testőri ismeretek tétel-tansegédlet OKJ-s képzéshez, 0702-06 modulhoz (szerző, 2010)

 • Vagyonőri feladatok tétel- tansegédlet OKJ-s képzéshez, 0703-06 modulhoz (szerző, 2010)

 • Biztonságszervezéshez Bűnmegelőzési modulfüzet OKJ-s képzéshez, - 0702-06 modulhoz illesztve - személyvédelmi feladatok és bűnmegelőzés -  (2010, szerző)
  hozzáférhetőség: http://www.arpadtiszk.hu/Documents/Tananyagok/NAN_J_2/nanJeno_Bunmegelozesi%20ismeretek_vegleges.pdf

 • Biztonságszervezők  modulfüzete OKJ-s képzéshez, -0713-06 - biztonságszervező szakfeladatok modulhoz, 2010- szerző), nappali képzéshez (de felnőttképzéshez is használható)
  hozzáférhetőség: http://www.arpadtiszk.hu/Documents/Tananyagok/NAN/nanjeno_Biztonsagszervezo_vegleges_doc.pdf

 • Biztonsági őri (OKJ) tétel-tansegédlet, 0701-06 vagyonőri alapfeladatok írásbeli vizsgafeladatához
  (Preventbox Security Tréning és Tanfolyami segédanyag, 2013)

 • Rendezvénybiztosító tétel-tansegédlet (0708 modulhoz) ráképzés keretében (szóbeli és gyakorlati tételekhez)
  OKJ vizsgához (
  2011-2013 )

 • Rendészeti (kötelező) vizsgához szerkesztett tansegédlet (68/2012. BM.r. alapján)  1./ 2013  2./ 2014

 • Objektumőri feladatok (OKJ 32 861 01 személy-vagyonőr, 10383-12 modul) jegyzet / 2016 /

 • Személy-vagyonőr (OKJ 32 861 01) komplex szakmai gyakorlati vizsga felkészítő tansegédlet (gyakorlati záróvizsgára 2016)

Képek, illusztrációk, rövid ismertetők:
/a felsorolt könyvekről, jegyzetekről/

A Vagyonvédelmi jogszabályok és az általános biztosítási feltételek rendszere

A könyv 1995-ben jelent meg az Alfa Studió gondozásában. A könyv első ízben gyűjtötte össze azon jogszabályokat, melyeket a vagyonvédelemmel foglalkozó vállalkozásoknak és vállalkozóknak ismerniük kell (kellene). A gyűjtemény megszületésekor még nem volt érvényben hazánk első vagyonvédelmi tevékenységet szabályozó jogszabálya a 87/1995. Korm. rendelet, a mű is csak egy hasonló jogi normára hivatkozik e tárgyban a 24/1987. Mt. rendeletre (a vagyonvédelmi tevékenységről és a magánnyomozás tilalmáról). A könyv ajánlását Dr. Láposi Lőrinc rendőr vezérőrnagy a Magyar Detektív Szövetség elnöke írta, összeállította: Dr. Joó Bálint, lektorálta: Nán Jenő r. őrnagy /ORFK/, főszerkesztő: Tarnóczy  István volt.

jogszabalygyujtemeny-1995-alfa-1-o_new.jpgjogszabalygyujtemeny-1995-alfa-3-o_new.jpg

jogszabalygyujtemeny-1995-alfa-4-o_new.jpg

 

Mozgó Célpontok (pénzszállítás)

A könyv a hazai első és vagyonvédelmi tevékenységet jogi keretek közé "szorító" jogszabállyal szinte egy időben jelent meg (87/1995. Korm. r.) s a még "hivatalos" szakmai képzettségekkel nem rendelkező személy-vagyonőröknek (pénzszállítóknak, pénzkísérőknek) kívánt szakmai segítséget adni. A könyv egyes részei (jogszabályi változás, technikai fejlődés kivételével) még ma is használhatók, de mindenesetre kiváló szakmai háttér irodalom és történelem!

(Szerkesztő és szerző: Nán Jenő, Lektor: Dr. Szabados János /r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály Vezetője/, Kiadó: OKKER Oktatási Iroda.)

 

mozgo-celpontok-nan-jeno-konyv-kep.jpg

Biztonságszervezés / rendészet-vagyonvédelem/ c. kötetének első kiadása (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgadasági Továbbképző Intézete)

A biztonságszervezés (rendészet-vagyonvédelem) könyv egy hat kötetes sorozat része, melyből az 1994-ben OKJ-s képzésben megjelent "Biztonságszervező" tanfolyamok hallgatói tanulhattak. A hat kötet részei voltak: jogi ismeretek, gazdasági ismeretek, tűzvédelem, munkavédelem-egészségvédelem, vezetési-szervezési ismeretek, rendészeti-vagyonvédelmi ismeretek. Az 1994-től OKJ-s szakmai végzettséggel rendelkező "felsőfokú biztonságszervező, középfokú biztonságszervező" szakemberek voltak az első vagyonőrnél "magasabb" szakmai képzettséget szerzett szakemberek. Az első OKJ biztonságszervező tanfolyamoknál még jellemző volt, hogy akinek érettségije, vagy szakmunkás végzettsége volt, az a hallgató megpróbálta ezt a szakmát megszerezni az első évek tanfolyamain, hiszen ezzel ugyanúgy ki lehetett váltani a személy-és vagyonőri igazolványt mint a hatósági vizsgás (és nem OKJ-s) személy-vagyonőri tanfolyamokkal. A "hőskorszak" első biztonságszervezői ezért tömegesen végeztek ilyen szakmai tanfolyamokat, ahol még a záróvizsgához (felsőfokún) szakdolgozat kellett, illetve minden tárgyból (6) írásbeli és szóbeli záróvizsgát kellett tenni bizottság előtt. A szakdolgozat a középfokú biztonságszervező vizsgákon nem kellett, mind a hat tárgyból csak 1-1 tételt kellett szóban és írásban megválaszolni (felsőfokúaknál írásban és szóban is tárgyanként 2-2 tétel volt előírva a vizsgán).

Az első években a szakmát a Művelődési Minisztérium (MM) felügyelte és nevezte ki a vizsgabizottsági elnököket is. A könyvet a Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézete adta ki, majd a második kiadást (aktuális módosításokkal) már a Budapesti Műszaki  Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete gondozta.

Az első hat részből álló sorozat rendészet-vagyonvédelem c. könyve
(első kiadás) :

 

biztonsagszervezok-elso-rendeszeti-konyve-me_nan-jeno.jpg

bizt-szervezo-konyv-elso-kiad-kollazs.jpg

 

A vagyonvédelmi jogszabályok és az általános biztosítási feltételek rendszere

/ szerkesztő: Dr. Joó Bálint, Tarnóczy István, Lektor: Nán Jenő /

Alfa Studió: 1995.

A könyv 1995-ben jelent meg akkor, amikor még a vagyonvédelem hazai szabályozása nem volt megoldott (ezt a 87/1995. korm. rendelet szabályozta első ízbe és ideiglenesen, 1998-ig a törvény megjelenéséig), így segítve a magánbiztonsági ágazatban tevékenykedő cégeket és egyéni vállalkozókat.

tarnoczy-vagyonvedelmi-jogszabealyok-gyujtemenye-konyvrol-1.jpg

 

Objektumvédelem c. könyv

A könyv 1995-ben jelent meg, a hazai magánbiztonsági piac szabályozásával egy időben. A könyv szerkesztője és kezdeményezője (és egyik szerzője) Nán Jenő, lektora dr. Szabados János (r.alezredes) az ORFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője volt, főszerkesztő: Tarnóczy István. A szakkönyv célja az "objektumvédelem" mint a leggyakoribb magánbiztonsági őrző-védő tevékenység bemutatása volt, valamint a szerzők e kiadvánnyal kívántak hozzájárulni a hazai vagyonvédelmi piac szereplőinek szakszerű munkavégzéséhez. A könyv a szakképzések és tankönyvek megjelenése után szakmai háttér irodalom lett.

objektumvedelem-konyv-_new.jpg

A könyv bevezetője:

objektumvedelem-konyv-2_0001_new.jpg

 

Hivatása védelem c. könyv

(Cedit kiadó)

A könyv az egyik legjobban szerkesztett és az "élőerős" őrzést és annak egyes területeit bemutató szakmai kézikönyv, kíváló szakirodalom és háttér úgy a munkához, mint a személy-vagyonőr, vagy biztonságszervező (és rendészeti) képzésekhez.

hivatasa-vedelem-c-konyv-elso-oldal.jpg

 

 

Folyt.köv.